صفحه اصلی دانشكده پرستاری-مامايی

اسامی اعضای هیأت علمی دانشكده پرستاری-مامايی


- آقای علی رضوانی

- خانم ربابه زروج حسيني

- آقاي مهدي زروج حسيني

- آقای حسن شادپور

- آقاي حميد صادقي مقدم

- خانم دكتر سكينه طاهرخاني

- آقای محمدرضا عامریان

- خانم ملیحه عامریان

- خانم مليحه عامري

- آقاي علي عباسي

- خانم نسرين فدايي اقدم

- مرضیه فغانی آغوزی

- خانم مهرنوش قائم مقامي

- دكتر افسانه كرامت

- آقاي مهرداد كلاته جاري

- خانم مهديه كياني

- آقای غفور مرتضوی

- خانم اكرم منتظري

- خانم سارا مهدویان

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد