صفحه اصلی دانشكده پرستاری-مامايی

اسامی اعضای هیأت علمی دانشكده پرستاری-مامايی


- خانم گيتي آتش سخن

- دكتر حسين ابراهيمي

- آقای سید مجید ابوالحسنی

- خانم زهرا اشرفي

- آقای سعید اله یاری

- ملیحه ایمنی

- آقاي ميلاد بازقلعه

- دكتر حسين باقري

- خانم ناهيد بلبل حقيقي

- خانم محبوبه پورحيدري

- آقای ابوالقاسم پیاده کوهسار

- خانم نزهت السادات تقوی

- خانم آناهيتا تكبيري بروجني

- خانم مظلومه حمزه خاني

- خانم اعظم حميدزاده

- آقاي محمدرضا خطيبي

- خانم منصوره خیری

- آقاي مسعود رحيمي

- سميه رضائی

- آقای علی رضوانی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد