دکتر علی دادگری


مدرک تحصیلی:
دکتری تخصصی
گرایش تحصیلی:
بهداشت سالمندی
محل اخذ مدرک:
دانشگاه پوترای مالزی
رتبه دانشگاهی:
استادیار
آدرس الکترونیک:
dadgari@shmu.ac.ir
تلفن تماس:
-
آدرس:
میدان هفت تیر، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پرستاری مامایی
برنامه هفتگی
روز
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
شنبه
كارآمــــــــــــوزي
ترم 1  ارشد سالمندی
روش تحقیق  ارشد ویژه (ترم 1 )
دکتر دادگری 27/9/1400 تا 11/10/1400
کلاس12
-
-
سالمندي سالم و فعال(1ت)
دكتر دادگري كلاس11
يكشنبه
كارآمــــــــــــوزي
ترم 1  ارشد سالمندی
كارآمــــــــــــوزي
ترم 1  ارشد سالمندی
مشاوره
دانشجویی
اعصاب
پرستاري بزرگسالان و سالمندان 3
دکتر دادگری(25/1ت) کلاس 4
- بررسي وضعيت سلامت مدد جوی سالمند
دکتر دادگری  25/07/1400 الی 23/08/1400  کلاس 11 
- مراقبت پرستاری در دارو درمانی سالمندان
دکتر دادگری 30/08/1400 الی 28/09/1400 کلاس 11
دوشنبه
روش تحقيق سالمندی (ترم 1 )
دکتر دادگری 22/9/1400 الی 13/10/1400 کلاس11
زبان تخصصی (2ت)
دکتردادگری کلاس 7
مشاوره
دانشجویی
-
تحقيق در پرستاري کارشناسی
دکتر دادگری 10/8/1400 الی 15/9/1400 
کلاس 2 
سه شنبه
كارآمــــــــــــوزي
ترم 3  ارشد سالمندی
كارآمــــــــــــوزي
ترم 3  ارشد سالمندی
مشاوره
دانشجویی
پرستاري سالمندان (3) 
دکتر دادگری 23/6/1400 تا  11/8/1400
کلاس11
ساختار های ویژه سالمندان
دکتر دادگری23/6/1400  الی 11/8/1400 
کلاس 11
چهارشنبه
كارآمــــــــــــوزي
ترم 3  ارشد سالمندی
كارآمــــــــــــوزي
ترم 3  ارشد سالمندی
-

زبان تخصصی( 2ت)

دکتر دادگری   کلاس 2

-
پنجشنبه
-
-
-
-
-

ترم 1  ارشد سالمندی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد