دكتر حسين باقري


مدرک تحصیلی:
دکتری تخصصی
گرایش تحصیلی:
داخلی جراحی پرستاری
محل اخذ مدرک:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رتبه دانشگاهی:
استادیار
آدرس الکترونیک:
bagheri@shmu.ac.ir
تلفن تماس:
32395054
آدرس:
شاهرود، میدان هفت تیر، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه پرستاری، گروه داخلی جراحی
مشاهده رزومه:
دانلود فايل
برنامه هفتگی
روز
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
شنبه
-
آمار و روش تحقیق
-
-
-
يكشنبه
تكنولوژي جراحي فلب
اصول مراقبتهای ویژه و روشهای احیاء قلبی ریوی
-
مراقبتهای پرستاری در بخشهای مراقبت ویژه پرستاری بزرگسالان و سالمندان (عفونی و اتاق عمل)
دوشنبه
 -
آمار و روش تحقیق
آمار و روش تحقیق (عملی)
پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 8
پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 6
سه شنبه
- -
-
-
-
چهارشنبه
اصول استریلیزاسیون و ضدعفونی
-
-
آشنایی با بیماریهای داخلی و جراحی (قلب و گوارش)
-
پنجشنبه
-
-
-
-
-
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد