دكتر حسين ابراهيمي


مدرک تحصیلی:
دکتری حرفه ای
گرایش تحصیلی:
آموزش پرستاری
محل اخذ مدرک:
علوم پزشكی تهران
رتبه دانشگاهی:
دانشیار
آدرس الکترونیک:
h_ebrahimi43@yahoo.com
تلفن تماس:
023-32395054 داخلي 651
آدرس:
ميدان هفت تير، دانشگاه علوم پزشكي،‌دانشكده پرستاري مامايي
برنامه هفتگی
روز
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
شنبه
مقدمه‌اي بر پرستاري ويژه + پايش‌هاي پرستاري پيشرفته (يك ارشد ويژه)
روش تحقيق (يك ارشد ويژه)
-
خون‌شناسي (5 هوشبري)
فيزيوپاتولوژي و بيماري‌هاي داخلي 1 (3 مامايي پيوسته)
يكشنبه
پرستاري بزرگسالان و سالمندان 2 (4 پرستاري تا مورخ 95/8/16) بعد از 8/16 راهنمايي دانشجويان
پرستاري بزرگسالان و سالمندان 3 (5 پرستاري تا مورخ 95/8/2)
-
راهنمايي دانشجويان
 
دوشنبه
-
روش تحقيق (يك ارشد سالمندي)
-
فيزيوپاتولوژي و بيماري‌هاي داخلي 1(2 مامايي ناپيوسته تا مورخ 95/8/17)
پرستاري مراقبت ويژه اختصاصي 6 (3 ارشد ويژه تا مورخ 95/7/19)
سه شنبه
پرستاري بزرگسالان و سالمندان يك (سه پرستاري)
تحقيق در پرستاري (سه پرستاري)
-
راهنمايي دانشجويان
-
چهارشنبه
-
مفاهيم پايه پرستاري (2 پرستاري از 95/9/3 تا پايان ترم)
-
-
-
پنجشنبه
-
-
-
-
-
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد