مقایسه میزان بروز علائم فلبیت در سه روش پانسمان کاتتراسیون محیطی


علی اکبر عبدالهی- مهناز رضائیان- ناصر بهنام پور- دکتر الهام مبشری;
نام مجله:
مجله دانشگاه علوم پزشکی جهرم
سال نشر:
1388
شماره مجله:
دوره هفتم- شماره دو
صفحات:
67-74
DOI:
-
لينك ها:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد