تاثیر نرم افزار آموزشی بر یادگیری مهارت های بالینی دانشجویان


سعید خزائی جلیل، بهاره شهبازیان، اکرم السادات منتظری، علی عباسی;
نام مجله:
پژوهش در آموزش علوم پزشکی
سال نشر:
1394
شماره مجله:
4
صفحات:
13-19
DOI:
-
لينك ها:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد