وضعیت آموزش بالینی رشته کارشناسی اتاق عمل از نظر دانشجویان و مربیان این رشته در دانشگاه های علوم پزشکی استان سمنان


سعید خزائی جلیل، ربابه زروج حسینی، علی عباسی;
نام مجله:
مجله آموزش و اخلاق در پرستاری
سال نشر:
1394
شماره مجله:
3
صفحات:
39-46
DOI:
-
لينك ها:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد