ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در پرستاران شاغل در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی گلستان


قنبر روحی- حمید آسایش- حسین رحمانی- علی عباسی;
نام مجله:
فصلنامه پایش
سال نشر:
1390
شماره مجله:
دوره هشتم- شماره یک
صفحات:
285-292
DOI:
-
لينك ها:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد