عنوان فايل توضيحات تاريخ
کارگاه آموزشی نیمسال دوم 97-96 دانلود شرکت اجباری در تمامی کارگاهها 1396/12/13
برنامه کارورزی پرستاری دانلود نیمسال دوم 97-96 1396/11/10
برنامه کارورزی اتاق عمل دانلود نیمسال دوم 97-96 1396/11/8

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد