مقايسه اثر شارکول خوراکی با هيدروكسيد آلومينيوم بر خارش اورمی بیماران همودیالیزی


علیرضا شریعتی- علی عباسی- دکتر محمد موجرلو- مصطفی قربانی;
نام مجله:
مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان
سال نشر:
1388
شماره مجله:
دروه 18- شماره 72
صفحات:
22-29
DOI:
-
لينك ها:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد