تاثیر مقایسه ای کرم کوژیک اسید و هیدروکینون در درمان ملاسما


دکتر نادیا اسپهبدی- علیرضا شریعتی- علی عباسی- دکتر رابعه فیضی;
نام مجله:
مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
سال نشر:
1387
شماره مجله:
دوره 10- شماره 2
صفحات:
45-51
DOI:
-
لينك ها:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد