معرفی یک ابزار اختصاصی براي سنجش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی مزمن قلبی.


علی عباسی- حسین نصیری;
نام مجله:
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی
سال نشر:
1385
شماره مجله:
شماره 2- دوره 3
صفحات:
40-45
DOI:
-
لينك ها:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد