مقایسه میزان پیش بینی کنندگی مقیاس مدراس نسبت به مقیاس برایند گلاسکو در بیماران ضربه سر مراجعه کننده به بخش فوریت مرکز آموزش درمانی پنجم آذر گرگان


حسین ابراهیمی، علی عباسی ، عابدین حسینی، مرتضی شمسی زاده، میلاد بازقلعه ، میترا حکمت افشار;
نام مجله:
مجله بالینی پرستاری و مامایی
سال نشر:
1394
شماره مجله:
4
صفحات:
۶۸-۷۹
DOI:
-
لينك ها:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد