بررسی ضایعات عروق کرونری و برخی عوامل مرتبط با آن در مرکز آنژیوگرافی کوثر (استان گلستان)


علی اکبر عبدالهی- سید عابدین حسینی- عارف صالحی- ناصر بهنام پور- علی عباسی;
نام مجله:
فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی کردستان
سال نشر:
1391
شماره مجله:
سال هفدهم- شماره یک
صفحات:
18-24
DOI:
-
لينك ها:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد