تاثیر آزمون های مداوم از نوع بسته (close) بر میزان یادگیری زبان تخصصی دانشجویان


سید عابدین حسینی- محمد تقی بادله- قنبر روحی- علی عباسی;
نام مجله:
مجله دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان
سال نشر:
1388
شماره مجله:
دوره ششم- شماره یک
صفحات:
-
DOI:
-
لينك ها:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد