نقش خانواده در پيشگيري از اعتياد نوجوانان


حمید آسایش- قنبر روحی- حسین رحمانی- حسین نصیری- علی عباسی;
نام مجله:
مجله دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان
سال نشر:
1387
شماره مجله:
دوره پنجم- شماره یک
صفحات:
52-57
DOI:
-
لينك ها:
چكيده

52-57

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد