شيوع خارش اورميك و عوامل مرتبط در بيماران همودياليزي مراكز دياليز استان گلستان 1388


علی عباسی- علیرضا شریعتی- حمید آسایش-دکتر محمد مهدی ابراهیمی راد;
نام مجله:
مجله پوست و زیبایی
سال نشر:
1390
شماره مجله:
سال دوم- شماره سوم
صفحات:
150-157
DOI:
-
لينك ها:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد