فشار مراقبتي و عوامل مرتبط با آن در مراقبين بيماران تحت درمان با همودياليز بیمارستان 5 آذر گرگان


علی عباسی- حمید آسایش-حسین رحمانی- علیرضا شریعتی- سید عابدین حسینی- قنبر روحی- عین ا... ملائی;
نام مجله:
مجله دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان
سال نشر:
1390
شماره مجله:
دروه هشت- شماره یک
صفحات:
26-33
DOI:
-
لينك ها:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد