رضایت از زندگی جانبازان شهرستان گرگان


قنبر روحی- حمید آسایش- علی عباسی- مصطفی قربانی;
نام مجله:
مجله علمی- پژوهشی طب جانباز
سال نشر:
1390
شماره مجله:
سال سوم- شماره یازدهم
صفحات:
13-18
DOI:
-
لينك ها:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد