ارتباط بین توانایی عملکردی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی و کیفیت زندگی


علی عباسی- حمید آسایش- سید عابدین حسینی- مصطفی قربانی- علی اکبر عبدالهی- قنبر روحی- حسین رحمانی;
نام مجله:
فصلنامه طب جنوب
سال نشر:
1389
شماره مجله:
سال سیزدهم- شماره 1
صفحات:
31-40
DOI:
-
لينك ها:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد