دانشكده بهداشت

رئیس دانشكده: جناب آقای دكتر اله بخش جاوید
آدرس: ميدان بسيج، دانشكده بهداشت
تماس با مدیریت: 32331718-023

اعضای هيأت علمی  

دانشكده پرستاری مامایی

رئیس دانشكده: جناب آقای دكتر حسین ابراهیمی
آدرس: میدان هفت تیر،‌ساختمان مركزی دانشگاه علوم پزشكی
تماس با مدیریت: 23395054-023 داخلی 610

اعضای هيأت علمی  

دانشكده پزشكی

رئیس دانشكده: جناب آقای دكتر مهدی ميرزايی
آدرس: میدان هفت تیر،‌ساختمان مركزی دانشگاه علوم پزشكی
تماس با مدیریت: 32395054-023 داخلی 530

اعضای هيأت علمی  

تماس با ما

آدرس: شاهرود، میدان هفت تیر،‌ساختمان مركزی دانشگاه علوم پزشكی
كد پستی: 3614773955
تلفن تماس: 32395054-023
فكس: 32395009-023
دبیرخانه: 32395054-023 داخلی 536

خدمات الكترونیك

خدمات تحت وب
دانشگاه ها و مراكز علمی تحقیقاتی
پایگاه های علمی و اطلاعاتی

ادامه مطلب  

دانشكده پیراپزشكی

رئیس دانشكده: جناب آقای دكتر امير آتشی
آدرس: میدان هفت تیر،‌ساختمان مركزی دانشگاه علوم پزشكی

اعضای هيأت علمی  
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد