خانم دکتر زهرا یوسفی


مدرک تحصیلی:
دکتری تخصصی
گرایش تحصیلی:
ایمنی شناسی پزشکی
محل اخذ مدرک:
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رتبه دانشگاهی:
استادیار
آدرس الکترونیک:
yousefi@shmu.ac.ir
تلفن تماس:
023-32395054- داخلی: 653
آدرس:
میدان هفت تیر، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پیراپزشکی
برنامه هفتگی
روز
8-10
10-12
12-14
14-16
شنبه
ایمونولوژی اتاق عمل (کلاس 2 پیراپزشکی)
ایمنی شناسی پزشکی (کلاس 236)
مشاوره دانشجویان
آزمایشگاه ایمنی شناسی (دانشجویان مامایی)
يكشنبه
کارآموزی 
ایمنی شناسی مامایی (کلاس 1 دانشکده پرستاری)
حضور در دانشکده
 آزمایشگاه علوم آزمایشگاهی- ترم 6 
دوشنبه
حضور در دانشکده
ایمنی شناسی علوم آزمایشگاهی- ترم 4 (104 پزشکی)
حضور در دانشکده
آزمایشگاه ایمنی شناسی (دانشجویان پرستاری)
سه شنبه
مشاوره دانشجویان
ایمنی شناسی پرستاری (کلاس 4 دانشکده پرستاری)
حضور در دانشکده- ژورنال کلاب
 آزمایشگاه علوم آزمایشگاهی- ترم 4
چهارشنبه
 حضور در دانشکده حضور در دانشکده  حضور در دانشکده  حضور در دانشکده
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد