کتب
1- واژه نامه تصویری فناوری اطلاعات سلامت

گروه تالیفی دکتر خلیلی 1396
2- سیستم های اطلاعات مراقبت سلامت

حیدری 1392
مقالات
1- Health Literacy of Kerman Province Educational Staff

Mahdie Shojaei Baghini؛ Sedighe Shojaei Baghini؛ Tahereh Naseribooriabadi. Journal of Health Literacy; 1398; 4: 64-69. doi: 10.22038/jhl.2020.45736.1093

5- Social Media and Health Care: Necessity of Facing Their Challenges

Tahereh NASERIBOORIABADI, Abbas SHEIKHTAHERI. Iran J Public Health; 2015; 44(4): 596–597.

6- Improving Cancer Literacy for the Deaf Using Deaf-Tailored Educational Interventions: a Review of the Literature.

Tahereh NaseriBooriAbadi,Farahnaz Sadoughi, Abbas Sheikhtaheri. J Canc Educ; 2017; First online: 1-12. doi: 10.1007/s13187-017-1216-5

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد