کتب
1- فيزيولوژي كليه

1383
مقالات
2- نقش انتقال لکوسیت ها در القا آسیب کبدی بدنبال ایسکمی – پرفیوژن مجدد کلیوی در موش سوری Inbred

حسین خواستار، مهری کدخدایی، بهجت سیفی، شاهرخ آقايان. فصلنامه دانش و تندرستي; 1390;

3- بررسی اثر حفاظتی Postconditioning در آسیب حاد کلیوی ناشی از ایسکمی – پرفیوژن مجدد کلیه.

عاطفه نجفی، مهری کدخدایی، بهجت سیفی، فاطمه دلاوری، حسین خواستار، صدیقه شمس، حمید شهیدی،. پژوهنده; 1389;

4- ) استرس اكسيداتيو و تغييرات هيستولوژي كليه در نفروتوكسيسيتي ناشي از جنتامايسين: اثر ويتامين هاي آنتي اكسيدان

رعنا غزنوي، مهري كدخدايي، حسين خواستار، مريم زحمتكش،. مجله دانشكده پزشكي; 1385;

6- بررسي اثر استفاده توأم ويتامين E و C‌ در جلوگيري از سميت كليوي حاد جنتامايسين در مدل كليه پرفيوزه موش

حسين خواستار،‏ مهري كدخدايي، مهديه فقيهي، صديقه شمس، رعنا غزنوي،, مريم زحمتكش. فيزيولوژي فارماكولوژي; 1383;

7- Renal oxidative injury after leukocyte transfer from ischemia-reperfusion-induced kidney damage in Balb/c mice

Kadkhodaee M, Khastar H, Seifi B, Najafi A, Delavari F. Acta Physiol Hung.; 2013;

8- Liver oxidative stress after renal ischemia-reperfusion injury is leukocyte dependent in inbred mice

Hossein Khastar, Mehri Kadkhodaee, Hamid reza Sadeghipour, Behjat Seifi, Jamshid Hadjati, Atefeh Najafi, Manoocher Soleimani. IJBMS; 2011;

9- Leukocytes involvement in renal reperfusion-induced liver damage

Hossein Khastar, Mehri Kadkhodaee, Hamid reza Sadeghipour, Behjat Seifi, Jamshid Hadjati, Fatemeh Delavari, Manoocher Soleimani. Ren Fail; 2011;

10- Antioxidant Vitamins Preserve Superoxide Dismutase Activities in Gentamicin-Induced Nephrotoxicity

M. Kadkhodaee, H. Khastar, H.A. Arab, R. Ghaznavi, M. Zahmatkesh and M. Mahdavi-Mazdeh. Transplant Proc; 2007;

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد