دكتر مرجان رشيدان


مدرک تحصیلی:
دکتری تخصصی
گرایش تحصیلی:
باكتری شناسی پزشكی
محل اخذ مدرک:
دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی
رتبه دانشگاهی:
استادیار
آدرس الکترونیک:
marjan.rashidan@yahoo.com
تلفن تماس:
023-32395054 داخلي 531
آدرس:
ميدان هفت تير، دانشگاه علوم پزشكي، دانشكده پزشكي، طبقه دوم
برنامه هفتگی
روز
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
شنبه
ميكروب پرستاري
-
-
-
-
يكشنبه
-
ميكروب مامايي
-
-
-
دوشنبه
-
-
باكتريولوژي و انگل شناسي اتاق عمل
-
-
سه شنبه
-
ميكروب تكنسين دهان (11:30 الي 13)
-
-
-
چهارشنبه
آزمايشگاه
آزمايشگاه
-
-
-
پنجشنبه
-
-
-
-
-
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد