1- بررسی اثر حفاظتی Postconditioning در آسیب حاد کلیوی ناشی از ایسکمی – پرفیوژن مجدد کلیه.

عاطفه نجفی، مهری کدخدایی، بهجت سیفی، فاطمه دلاوری، حسین خواستار، صدیقه شمس، حمید شهیدی،. پژوهنده; 1389;

2- ارتباط بین توانایی عملکردی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی و کیفیت زندگی

علی عباسی- حمید آسایش- سید عابدین حسینی- مصطفی قربانی- علی اکبر عبدالهی- قنبر روحی- حسین رحمانی. فصلنامه طب جنوب; 1389; سال سیزدهم- شماره 1: 31-40.

3- کفایت همودیالیز در بیماران با نارسایی مزمن و غیر قابل برگشت کلیه در گرگان طی سال 1387

علیرضا شریعتی- دکتر محمد موجرلو- مسلم حسام- عین ا.. ملائی- علی عباسی- حمید آسایش- آسیه خلیلی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان; 1389; دروه دوازدهم- شماره یک: 80- 84.

4- Surface expression of CXCR4 in unrestricted somatic stem cells and its regulation by growth factors

Ahmadbeigi, N., Seyedjafari, E., Gheisari, Y., Atashi, A., Omidkhoda, A., Soleimani, M.. Cell Biology International; 2010; 34: 687-692.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد