1- ) استرس اكسيداتيو و تغييرات هيستولوژي كليه در نفروتوكسيسيتي ناشي از جنتامايسين: اثر ويتامين هاي آنتي اكسيدان

رعنا غزنوي، مهري كدخدايي، حسين خواستار، مريم زحمتكش،. مجله دانشكده پزشكي; 1385;

2- معرفی یک ابزار اختصاصی براي سنجش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی مزمن قلبی.

علی عباسی- حسین نصیری. مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی; 1385; شماره 2- دوره 3: 40-45.

3- The association between quality of sleep and health-related quality of life in nurses

H Bagheri, Z Shahabi, H Ebrahimi, F Alaeenejad. Hayat; 2006; (4)12: 13-20.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد