آقای دكتر امير آتشی


مدرک تحصیلی:
دکتری تخصصی
گرایش تحصیلی:
هماتولوژی
محل اخذ مدرک:
دانشگاه تربیت مدرس
رتبه دانشگاهی:
استادیار
آدرس الکترونیک:
atashia@shmu.ac.ir
تلفن تماس:
02332395054 - EXT:658
آدرس:
ميدان هفت تير،‌ ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي،‌ دانشكده پيراپزشكي
برنامه هفتگی
روز
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
شنبه
 -  -  آزمایشگاه خون شناسی 1(علوم آزمایشگاهی)   آزمایشگاه خون شناسی 1(علوم آزمایشگاهی)  -
يكشنبه
ایمونوهماتولوژی(علوم آزمایشگاهی)
-
-
خون شناسی 1(علوم آزمایشگاهی)
-
دوشنبه
 -   خون شناسی 1 (علوم آزمایشگاهی) آزمایشگاه ویروس شناسی (علوم آزمایشگاهی)  آزمایشگاه ایمونوهماتولوژی(علوم آزمایشگاهی)
-
سه شنبه
بیولوژی سلولی ملکولی (دکترای مهندسی بافت) اصول پیام رسانی سلول (دکترای مهندسی بافت)
-
-
-
چهارشنبه
خون شناسی و انتقا ل خون (هوشبری)
مبانی ایمونولوژی و پیوند
(دکترای مهندسی بافت)
-
-
-
پنجشنبه
-
-
-
-
-
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد