دکتر فاطمه عسگریان


مدرک تحصیلی:
دکتری تخصصی
گرایش تحصیلی:
انگل شناسی پزشکی
محل اخذ مدرک:
علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رتبه دانشگاهی:
استادیار
آدرس الکترونیک:
asgarian@shmu.ac.ir
تلفن تماس:
023-32395054 داخلی 528
آدرس:
دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پزشکی، طبقه اول، اتاق 110
برنامه هفتگی
روز
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
شنبه
 
کارآموزی در عرصه ترم 8 علوم آزمایشگاهی
 
کارآموزی در عرصه ترم 8 علوم آزمایشگاهی
 
حضور در دانشکده
راهنمایی واحد سمینار ترم 8 علوم آزمایشگاهی 
يكشنبه
 
انگل شناسی -تئوری (ترم 1پرستاری )
 
آشنایی با عوامل بیماریزا-تئوری(ترم 2 فناوری اطلاعات سلامت)
حضور در دانشکده
راهنمایی واحد سمینار ترم 8 علوم آزمایشگاهی
-
دوشنبه
آزمایشگاه انگل شناسی - ترم 1 پرستاری
آزمایشگاه انگل شناسی -ترم 1 پرستاری
حضور در دانشکده

راهنمایی واحد سمینار ترم 8 علوم آزمایشگاهی
-
سه شنبهانگل شناسی -  عملی

( ترم 4 پزشکی)

 

انگل شناسی -  عملی

( ترم 4 پزشکی)

حضور در دانشکده
انگل شناسی - تئوری(  ترم 4 پزشکی)
-
چهارشنبه
 
مشاوره دانشجویان علوم آزمایشگاهی-راهنمایی دانشجویان کمیته تحقیقات و فناوری دانشکده پیراپزشکی
مشاوره دانشجویان علوم آزمایشگاهی- راهنمایی دانشجویان کمیته تحقیقات و فناوری دانشکده پیراپزشکی
حضور در دانشکده
 
مشاوره دانشجویان علوم آزمایشگاهی- راهنمایی دانشجویان کمیته تحقیقات و فناوری دانشکده پیراپزشکی
-
پنجشنبه
-
-
-
-
-
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد