دکتر هادی کیوان


مدرک تحصیلی:
دکتری تخصصی
گرایش تحصیلی:
فیزیک پزشکی
محل اخذ مدرک:
-
رتبه دانشگاهی:
استادیار
آدرس الکترونیک:
hkeivan@shmu.ac.ir
تلفن تماس:
-
آدرس:
میدان هفت تیر، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پیاپزشکی
برنامه هفتگی
روز
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
شنبه
بیمارستان امام حسین(ع)
بیمارستان امام حسین(ع)
مشاوره دانشجویان
حضور در دانشکده
-
يكشنبه
 فیزیک اختصاصی2

فیزیک عمومی
مشاوره دانشجویان
ترمودینامیک بهداشت محیط
-
دوشنبه
آزمایشگاه فیزیک عمومی

آزمایشگاه فیزیک عمومی

مشاوره دانشجویان
ثبت و نمایش تصاویر در پزشکی
-
سه شنبه
فیزیک عمومی
بیمارستان امام حسین (ع)
مشاوره دانشجویان
حضور در دانشکده
-
چهارشنبه
بیمارستان امام حسین(ع)
حضور در دانشکده
مشاوره دانشجویان
حضور در دانشکده
-
پنجشنبه
-
-
-
-
-
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد