دکتر هادی کیوان


مدرک تحصیلی:
دکتری تخصصی
گرایش تحصیلی:
فیزیک پزشکی
محل اخذ مدرک:
-
رتبه دانشگاهی:
استادیار
آدرس الکترونیک:
hkeivan@shmu.ac.ir
تلفن تماس:
-
آدرس:
میدان هفت تیر، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پیاپزشکی
برنامه هفتگی
روز
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
شنبه
حضور در دانشکده
حضور در دانشکده
حضور در دانشکده
فیزیک پرتوها
پرتوشناسی تشخیصی
-
يكشنبه
آزمایشگاه فیزیک عمومی
علوم آزمایشگاهی
فیزیک اختصاصی ۱
بهداشت حرفه ای
مشاوره دانشجویان
فیزیک پرتوها
پرتوشناسی تشخیصی
-
دوشنبه
آزمایشگاه فیزیک عمومی
بهداشت محیط
آزمایشگاه فیزیک عمومی
علوم آزمایشگاهی
مشاوره دانشجویان
فيزيك پزشکی
هوشبری
-
سه شنبه
آزمایشگاه فیزیک عمومی
بهداشت محیط
فیزیک عمومی
بهداشت محیط
مشاوره دانشجویان
فیزیک عمومی
علوم آزمایشگاهی
-
چهارشنبه
مکانیک جامدات
بهداشت حرفه ای
آزمایشگاه فیزیک پزشکی
هوشبری
آزمایشگاه فیزیک پزشکی
هوشبری
حضور در دانشکده
-
پنجشنبه
-
-
-
-
-
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد