خانم دکتر منصوره عجمی


مدرک تحصیلی:
دکتری حرفه ای
گرایش تحصیلی:
هماتولوژی
محل اخذ مدرک:
دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس
رتبه دانشگاهی:
استادیار
آدرس الکترونیک:
ajami.m@shmu.ac.ir
تلفن تماس:
023-32395054 - 528 داخلی
آدرس:
میدان هفت تیر، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پیراپزشکی
مشاهده رزومه:
دانلود فايل
برنامه هفتگی
روز
8-10
10-12
12-14
14-17
شنبه
آزمایشگاه بیمارستان میامی
آزمایشگاه بیمارستان میامی
آزمایشگاه بیمارستان میامی
-
يكشنبه
راهنمایی واحد سمینار
ترم 8 علوم آز
آزمايشگاه ایمنوهماتولوژی
ترم 6 علوم آز
آزمايشگاه ایمنوهماتولوژی
ترم 6 علوم آز
کارآموزی در عرصه بهار
ترم 8 علوم آز
دوشنبه
کارآموزی در عرصه 
بهار
ترم 8 علوم آز
کارآموزی در عرصه  عظیما
ترم 8 علوم آز
-
سه شنبه
تکنیک های مولکولی تئوری
 ترم 6 علوم آز
 راهنمایی واحد سمینار ترم 8 علوم آز  تکنیک های مولکولی
عملی
 ترم 6 علوم آز
چهارشنبه
 راهنمایی واحد سمینار ترم 8 علوم آز
ایمنوهماتولوژی
ترم 8 علوم آز
 
-
پنجشنبه
-
 
-
-
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد