دکتر طاهره ناصری بوری آبادی


مدرک تحصیلی:

Warning: Undefined array key 0 in /home/prf/public_html/private/temps/tpl7/views/pmed.php on line 75

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/prf/public_html/private/temps/tpl7/views/pmed.php on line 75
-
گرایش تحصیلی:

Warning: Undefined array key 0 in /home/prf/public_html/private/temps/tpl7/views/pmed.php on line 80

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/prf/public_html/private/temps/tpl7/views/pmed.php on line 80
-
محل اخذ مدرک:

Warning: Undefined array key 0 in /home/prf/public_html/private/temps/tpl7/views/pmed.php on line 84

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/prf/public_html/private/temps/tpl7/views/pmed.php on line 84
-
رتبه دانشگاهی:

Warning: Undefined array key 0 in /home/prf/public_html/private/temps/tpl7/views/pmed.php on line 88

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/prf/public_html/private/temps/tpl7/views/pmed.php on line 88
-
آدرس الکترونیک:
naseri@shmu.ac.ir
تلفن تماس:
-
آدرس:
-

Warning: Undefined array key 0 in /home/prf/public_html/private/temps/tpl7/views/pmed.php on line 141

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/prf/public_html/private/temps/tpl7/views/pmed.php on line 141
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد