آقای دكتر رضا مسكنی


مدرک تحصیلی:
دکتری تخصصی
گرایش تحصیلی:
فیزیک پزشکی
محل اخذ مدرک:
علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رتبه دانشگاهی:
استادیار
آدرس الکترونیک:
maskany@gmail.com
تلفن تماس:
023-32395054
آدرس:
023-32395054
مشاهده رزومه:
دانلود فايل
برنامه هفتگی
روز
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
شنبه
آزمایشگاه فیزیک پزشکی
هوشبری
آزمایشگاه فیزیک پزشکی
هوشبری
-
-
-
يكشنبه
آزمایشگاه فیزیک عمومی
بهداشت محیط
فیزیک عمومی
بهداشت محیط
-
فيزيك پزشکی
پزشکی ترم۶
-
دوشنبه
آزمایشگاه فیزیک عمومی
علوم آزمایشگاهی
بیوفیزیک
بهداشت عمومی
-
فيزيك پزشکی
هوشبری
-
سه شنبه
آزمایشگاه فیزیک عمومی
علوم آزمایشگاهی
فیزیک اختصاصی ۲
بهداشت حرفه ای
-
فیزیک عمومی
علوم آزمایشگاهی
-
چهارشنبه
-
-
-
-
-
سوابق تحصیلی

مقطع تحصيلی گرایش تحصیلی دانشگاه سال اخذ مدرك کشور
کارشناسی فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود 1381 ايران
کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی دانشگاه تربیت مدرس 1385 ایران
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد