آقای دكتر رضا مسكنی


مدرک تحصیلی:
دکتری تخصصی
گرایش تحصیلی:
فیزیک پزشکی
محل اخذ مدرک:
علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رتبه دانشگاهی:
استادیار
آدرس الکترونیک:
maskany@gmail.com
تلفن تماس:
023-32395054
آدرس:
023-32395054
برنامه هفتگی
روز
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
شنبه
فیزیک بهداشت (بیمارستان)
حضور در آموزش دانشکده
-
فیزیک پرتوها
پرتوشناسی تشخیصی
-
يكشنبه
فیزیک بهداشت (بیمارستان)
حضور در آموزش دانشکده
-
فیزیک پرتوها
پرتوشناسی تشخیصی
-
دوشنبه
بیوفیزیک
بهداشت عمومی
حضور در آموزش دانشکده
-
حضور در آموزش دانشکده
-
سه شنبه
حضور در آموزش دانشکده
حضور در آموزش دانشکده
-
حضور در آموزش دانشکده
-
چهارشنبه
فیزیک بهداشت (بیمارستان)
حضور در آموزش دانشکده
-
حضور در آموزش دانشکده
-
سوابق تحصیلی

مقطع تحصيلی گرایش تحصیلی دانشگاه سال اخذ مدرك کشور
کارشناسی فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود 1381 ايران
کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی دانشگاه تربیت مدرس 1385 ایران
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد