دکتر منیره عامریون


مدرک تحصیلی:
دکتری حرفه ای
گرایش تحصیلی:
علوم تشریح
محل اخذ مدرک:
دانشگاه تربیت مدرس
رتبه دانشگاهی:
استادیار
آدرس الکترونیک:
amerion@shmu.ac.ir
تلفن تماس:
-
آدرس:
میدان هفت تیر، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پیراپزشکی
برنامه هفتگی
روز
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
شنبه
قلب و عروق
(پزشکی)
-
-
-
-
يكشنبه
آناتومی اندام-نظری
(رادیولوژی)
جنین شناسی
(مامایی)
آناتومی اندام- عملی
(رادیولوژی)
-
-
دوشنبه
آشنایی با تصاویر رادیولوژی
(اتاق عمل)
آناتومی1-نظری
(هوشبری)
آناتومی1- عملی
(هوشبری)
-
-
سه شنبه
 بافت شناسی-نظری
(اتاق عمل)
آناتومی -نظری
(علوم آزمایشگاهی)
آناتومی -عملی
(علوم آزمایشگاهی)
-
-
چهارشنبه
بافت شناسی-عملی
(اتاق عمل)
تشریح قلب و عروق
(پزشکی)
رادیوآناتومی قلب
(پزشکی)
-
-
پنجشنبه
-
-
-
-
-
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد