بررسي آسيب كليوي پذيرنده پس از انتقال لكوسي تها از موش سوري Inbred مبتلا به ايسكمي- خون رساني مجدد كليوي


مهري كدخدايي،;
نام مجله:
مجله دانشكده پزشكي
سال نشر:
1391
شماره مجله:
-
صفحات:
-
DOI:
-
لينك ها:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد