نقش انتقال لکوسیت ها در القا آسیب کبدی بدنبال ایسکمی – پرفیوژن مجدد کلیوی در موش سوری Inbred


حسین خواستار، مهری کدخدایی، بهجت سیفی، شاهرخ آقايان;
نام مجله:
فصلنامه دانش و تندرستي
سال نشر:
1390
شماره مجله:
-
صفحات:
-
DOI:
-
لينك ها:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد