) استرس اكسيداتيو و تغييرات هيستولوژي كليه در نفروتوكسيسيتي ناشي از جنتامايسين: اثر ويتامين هاي آنتي اكسيدان


رعنا غزنوي، مهري كدخدايي، حسين خواستار، مريم زحمتكش،;
نام مجله:
مجله دانشكده پزشكي
سال نشر:
1385
شماره مجله:
-
صفحات:
-
DOI:
-
لينك ها:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد