پيشگيري از تغييرات عملكردي و ساختماني كليه به وسيله نيتريك اكسايد در نفروتوكسيسيتي ناشي از جنتامايسين در موش صحرايي.


مهري كدخدايي، رعنا غزنوي، حسين خواستار;
نام مجله:
پژوهنده
سال نشر:
1383
شماره مجله:
-
صفحات:
-
DOI:
-
لينك ها:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد