بررسي بيان ژن هاي موثر در سنتز گاما گلوبين قبل و بعد از تمايز سلول هاي بنيادي خونساز به رده سلول هاي اريتروئيدي


نويسندگان:
;
نام مجله:
فصلنامه پژوهش در پزشكي
سال نشر:
-
شماره مجله:
3
صفحات:
125-130
DOI:
-
لينك ها:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد