تاثير تنظيم افزايشي miR-940 بر القاي بيان هموگلوبين F و شاخص هاي رده اريتروئيدي در رده سلولي k-562


هنگامه سادات رضوي، شعبان عليزاده ، امير آتشي، پروين رحماني;
نام مجله:
مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک
سال نشر:
1396
شماره مجله:
5
صفحات:
25-32
DOI:
-
لينك ها:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد