استفاده از روش كاپيلاري الكتروفورز جهت غربالگري اختلالات هموگلوبيني شايع در ايران


عليرضا ابراهيمي، زهره نيكنامي، فهيمه نظري، مهستي قوامي عادل، امير آتشي، عبدالفتاح صراف نژاد;
نام مجله:
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران
سال نشر:
1395
شماره مجله:
183
صفحات:
147-158
DOI:
-
لينك ها:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد