مطالعه بيان كمي و كيفي ژن ليپوپروتئين ليپاز قبل و بعد از تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان انساني به سلول چربي


سيد رسول رضوي بابا حيدري، دكتر كامران موسوي حسيني ، دكتر امير آتشي ، شادي اسمعيلي;
نام مجله:
فصلنامه خون
سال نشر:
1395
شماره مجله:
52
صفحات:
140-147
DOI:
-
لينك ها:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد