روش هاي تكثير سلول هاي بنيادي خون بند ناف در شرايط آزمايشگاهي


فاطمه محمدعلي، دكتر سعيد آبرون، دكتر امير آتشي;
نام مجله:
ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی
سال نشر:
1394
شماره مجله:
122
صفحات:
28
DOI:
-
لينك ها:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد