روش هاي تكثير سلول هاي بنيادي خونساز در شرايط آزمايشگاهي


آزاده انبارلو، امير آتشي، مسعود سليماني، منصوره عجمي، منيره عجمي ، غلامرضا خميسي پور;
نام مجله:
مجله طب جنوب
سال نشر:
1395
شماره مجله:
1
صفحات:
141-154
DOI:
-
لينك ها:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد