بررسي بيان ژن MALAT1 در دودمان هاي سلولي ميلوئيدي و لنفوئيدي


جواد احمدي، سعيد كاوياني جبلي ، امير آتشي;
نام مجله:
فصلنامه کومش
سال نشر:
1394
شماره مجله:
57
صفحات:
179-186
DOI:
-
لينك ها:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد