خون بند ناف: سلول هاي بنيادي و روش هاي تكثير آزمايشگاهي


فاطمه محمدعلي، دكتر امير آتشي، دكتر مسعود سليماني ، دكتر سعيد آبرون، دكتر علي اكبر پورفتح اله، دكتر سعيد كاوياني، منصوره عجمي ، منيره عجمي;
نام مجله:
فصلنامه خون
سال نشر:
1394
شماره مجله:
48
صفحات:
183-205
DOI:
-
لينك ها:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد