تاثير آشيانه هاي جفتي شبيه سازي شده با داربست پلي لاكتيك اسيد در تكثير سلول هاي بنيادي خونساز مشتق از بافت جفت انساني


آزاده اميد خدا ، دكتر سعيد كاوياني، دكتر مسعود سليماني، دكتر مهين نيكو گفتار، دكتر امير آتشي، دكتر ناصر احمد بيگي، دكتر زهرا ذنوبي ، ليلا ابراهيمي;
نام مجله:
مجله دانشگاه علوم پزشكي زنجان
سال نشر:
1394
شماره مجله:
98
صفحات:
17-28
DOI:
-
لينك ها:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد