بررسي اثر ايزوپرترنول (آگونيست بتا آدرنرژيك) بر تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان انسان به استئوبلاست در شرايط آزمايشگاهي


فاطمه محمد علي، دكتر سعيد آبرون، دكتر مسعود سليماني، دكتر امير آتشي ، دكتر سعيد كاوياني;
نام مجله:
مجله دانشگاه علوم پزشكي زنجان
سال نشر:
1394
شماره مجله:
98
صفحات:
1-16
DOI:
-
لينك ها:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد