مقايسه ميزان بيان miR-106a، miR-24 و miR-107 بين دوقلوهاي همسان در سنين مختلف


منصوره عجمي، دكتر امير آتشي، دكتر مسعود سليماني، منيره عجمي ، سعيد كاوياني;
نام مجله:
مجله دانشگاه علوم پزشكي زنجان
سال نشر:
1393
شماره مجله:
96
صفحات:
22-33
DOI:
-
لينك ها:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد