بررسي اثر آگونيست -آدرنرژيكي ايزوپروترنول بر بيان miR-886-3p و miR-23a در سلولهاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان انسان


هما زماني ، دكتر سعيد كاوياني جبلي، دكتر امير آتشي ، فاطمه پرهيزكار;
نام مجله:
مجله دانشگاه علوم پزشكي زنجان
سال نشر:
1393
شماره مجله:
96
صفحات:
34-45
DOI:
-
لينك ها:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد